Többszempontú szemléletmód jelentősége

Ha egy közösség tagja vagyok, akkor gyakran érezhetem úgy, hogy ami velem történt a közösségben az az igazság. Tehát abban a helyzetben valóban az történt és amit én gondolok arról, hogy ki mit miért mondott, vagy tett az a valóság. A magatartásomat a döntéseimet pedig ez a hiedelmem fogja meghatározni.

Ez az egy szempontú szemléletmód sokszor vezet konfliktusokhoz és végső esetben akár a közösség széteséséhez.

 

Komplex rendszerekben, mint amilyenek az ember alkotta élőrendszerek (csoportok, szervezetek, közösségek) folyamatos változást érzékelhetünk az emberek közötti kapcsolatokban. Ezt a szubjektíve is érzékelhető változásokat és ezeknek okait a csoportdinamika megértésén keresztül tudjuk mélyebben értelmezni, azonban ha benne vagyunk egy közösségben akkor ezt – mint a hogy a pontok önmagukban való mozgásánál is – akár kaotikusnak is érezhetjük.

 

Annak megértése és elfogadása, hogy egy csoportban történtek mögött sokféle ok, mintázat lehet döntő fontosságú a közösségek fejlődése szempontjából. 

 

Ha a csoport vezetőjeként képesek vagyunk elfogadni, hogy egy jelenség, szituáció, folyamat mögött sokféle mintázat lehet és az általunk megértett mintázat és felismert ok és ebből alkotott koncepció csak az egyik a sok közül, azaz amit mi igazságnak gondolunk, az csak részigazság. Akkor egyrészt képessé válunk arra, hogy elfogadjunk egészen más koncepciókat is, azaz képessé válunk a többszempontú szemléletmódra, ami a többiek különbözőségének elfogadásához is nagy mértékben hozzá segít.

Másrészt ez a szemléletmód teret nyit a kollektív intelligencia kiaknázására, azaz az eltérő látásmódok, a különböző mintázatok látása és az abból következő okok megértése és elfogadása lehetőség a számunkra, hogy komplex problémákra, egyre intelligensebb megoldásokat dolgozzunk ki. Ez pedig az új típusú, tudatosság alapú közösségek kialakulásában, a valódi közösségi minőség létrejöttében alapvető fontosságú.

 

Vágvölgyi Gusztáv - Pabló - a Társadalmi Innovátor Program szakmai vezetője, szervezetfejlesztő, facilitátor, tréner, coach

Add comment

Comments

There are no comments yet.