Projekteredmények

A Társadalmi Innovátor Program a hosszútávú képzési folyamata mellett két olyan terméket is kidolgoz, amelyek egyrészt a képzési alkalmak tapasztalatait is magukban hordozzák, illetve, amiket a közösségfejlesztés iránt érdeklődők (de akik a képzési folyamatban nem vettek részt) is széles körben alkalmazni tudják. 

Közösségi Permakultúra - tervező kártya

 

A közösségi permakultúra tervező kártya a permakultúra egyújszerű megközelítésén alapul. A permakultúra elterjedtebb megközelítése az élő ökoszisztémák, sok esetben körforgásos ökoszisztémán alapuló kertek tervezését és fenntartását írja le.Ugyanakkor ez a tervező rendszer éppolyan hatékonyan használható induló közösségek , akár projektek tervezéséhez,mint egy permakultúrás kert megtervezéséhez.

 

Az ökológiai értékek mentén szerveződő közösségekben nem idegen a permakultúra alapelvei szerinti megközelítés, mondhatni élefilozófia, ez a kártya kiegészíti, módszertanilag színesíti a közösségek eddigi tapasztalatait.

A tervünk egy 40 darabos kártyacsomag elkészítése 100 példányban. A tematika a permakutúra 12 alapelvére épül és azt adaptálja a közösségtervezés folyamatára. A kártya egyedi, grafikus által rajzolt ábrákat és szöveget tartalmaz majd. A kártya kiegészítője egy olyan 1 oldalas leírás, ami 4 különböző játékfolyamatot ír le, amit ezzel a kártyával játszani lehet. A kártyához tartozó kétszer 1.5 órás (összesen 3 órás) csoportos folyamat, mint szolgáltatás,amit közösségek, szervezetek vehetnek igénybe különféletervezési folyamataikhoz és ami során ezt a tervezőkártyát használjuk A várt eredmény, hogy a közösségek nagyobb hangsúlyt fektessenek folyamataik megtervezésére, mert sokszor ezek hiánya a későbbiekben nehezebbé, lassabbá tesz folyamatokat. A termék 'játékossága' miatt könnyebb bevonódást eredményez, illetve olyan dimenziókat is megjeleníthet, ami egy klasszikus tervezési folyamatban nem jelenik meg. A kártyajáték alapján történő 3 órás, facilitált tervezési folyamat újszerű szervezet-és közösségfejlesztő elem, amit magát a permakultúrát nem ismerő szakemberek is alkalmazni tudnak. A játék 4 variációjának leírása segíti az önálló folyamatot, ezen kívül nincs szükség további információra annak érdekében, hogy használni lehessen a kártyát. A kártya nyelve magyar lesz, de olyan grafikai elemeket fog tartalmazni, amelyek kis magyarázattal más nyelven beszélőknek is lehetőséget ad arra, hogy használhassák. Az egyoldalas leírást magyarul és angolul is rányomtatjuk az oldalra, így ez tovább segíti azoknak a használatot, akik nem beszélnek magyarul. Bízunk benne, hogy a projekten kívül más nemzetközi platformokon is meg tud jelenni ez a termék. 

Tudástérkép

 

A Tudástérkép egy online felületen, külön weboldalon fejlesztett térkép-szerű tudástár, ami egy átfogó, több éves közösségfejlesztői tapasztalatot foglal magába. A(tudás)térkép felületen lehet navigálni és egyes pontokon rázoomolni' a további, mélyebb tudásanyagok eléréséhez. Ezek rövidebb, vagy hosszabb cikkek, esettanulmányok, videók, podcastok. A térkép infografika rétege (fő térkép) képileg is szemléletesen, de már a problémákat-megoldásokat és ezek összefüggésrendszerét megmutató gyorsan áttekinthető tudást tartalmaz. Ez egy innovatív online tanulási eszköz, amit magyar és angol nyelven fogunk megjeleníteni annak érdekében, hogy a fejlesztési folyamaton kívüli érdeklődők számára is elérhető legyen. Ez egy organikus rendszerre épülő tudástár, aminek fókusza a jelen projekten belül a közösségi vállalkozás (és az ahhoz vezető útvonal). A tudásanyag ugyanakkor nem statikus, vagyis továbbfejleszthető a jövőben. 

 

Kinek szól ez a térkép?

Közösségüket kereső, közösségi vállalkozásokat létrehozni akaró, azokban dolgozni szándékozó, tehát életmód váltó fiatal felnőttek, akik a digitális tudáshoz szoktak - könnyen használható, a tudás megszerzésének innovatív webes megjelenítése. Alkalmas arra, hogy a közösségi facilitátor (vezetői) szerepet betöltők gyorsan képesek legyenek megtalálni a problémájukhoz szükséges aktuális tudástartalmat. Több tanulási útvonalon végig haladva bárki megszerezheti a közösségi facilitátor szerep betöltéséhez szükséges tudást. Azok a fiatalok, akik épp az aktuális kapcsolati, közösségalkotási problémájukhoz keresnek információt, tudást, azt is gyorsan megtalálhatják.

 

A Tudástérképet egy Magyarországon kifejlesztett innovatív zoom technológiával, az úgynevezett z-Book formátumban valósítjuk meg (lásd:zoomablebook.com). A tartalom eredendően új elrendezési módjának célja az információ befogadás és keresés hatékonyságának jelentős növelése. A technológiai megvalósítás ötlete abból indul ki, hogy a Google térképen is egy hatalmas komplex információ tömegben elindulva a világtérképtől képesek vagyunk gyorsan megtalálni a saját házunkat. Az egymásbafoglalt nagyítható térképek minden rétegben átláthatóvá teszik, hogy épp milyen információhalmazban vagyunk. Annak a hipotézisnek a validálása, hogy ez a formája a digitális tudásmegosztásnak hatékony, folyamatban van az EUREKA -EUROSTARS "E!114533 - Z-Book" jelű projektben. Adaptálható potenciál, hatás eredménye

 

A közösségi facilitátor tudástérkép egy önmagában is használható kerek tudástartalmat eredményez. Azonban ez lesz az első prototípusa annak, a közösségi alapú társadalomszervezéshez szükséges komplex tudást ugyanebben a formában és technológiával tudjuk majd feldolgozni. Így egyre nagyobb tudástérkép alakulhat ki az ökológiai rendszerváltásra törekvő, életmódváltók számára. Az itt található tudás a közösségi vállalkozásokat abban segíti, hogy az együttműködésük szervezettségi szintjét hogyan lehet elmozdítania közösségi minőség irányába.