TreeMap tábor - részletes leírás

 

A 7 napos képzésként élményszerűen megtapasztalod egy közösség alakulásának kezdeti folyamatát. Ezen keresztül fejleszted azokat a kompetenciáidat mind ismeret, mind attitűd, mind készség szinten, ami Téged jó közösségi emberré teheti. A folyamat során megérted a közösség alakulás legfontosabb törvényeit, így képessé válsz arra, hogy egy valódi közösség kialakulása felismerd a törvényszerűtlen szakaszokat, az emberi különbözőségből következő konfliktusokat, emberi dinamikákat, csoportdinamikai jelenségeket és folyamatokat, és nagyobb elfogadással tudsz lenni a saját közösségedben. A fa modell koncepciójának bemutatása. A cél, hogy elindulj vagy továbbhaladj a közösségi létforma megtapasztalásán, és annak rendszerszintű jelentőségén. Nemformális módszerek használatára épül a képzés, illetve a képzésen jelenlevő dinamikákkal dolgozunk. 

Megismered:

 • egy közösség megszületésének jellemző szakaszait, az egyes szakaszok jellemző történéseit
 • csoportalakulás folyamatának szakaszait (mint egy közösség alakulásának mikro folyamatát), az egyes szakaszokban törvényszerűen benne lévő csoportdinamikai jelenségeket
 • csoportdinamikai alapismereteket (csoportdinamikai tér,jelenségek, folyamatok, szálak)
 • a pozíció dinamikai modellt és ezen belül az alfa, béta, gamma, omega szereplők jelentőségét és ezek megszületésének, áramlásának értelmét egy közösség megszületésében
 • a körök rendszerét és ezen belül a közösség magához kapcsolódó törvényszerűségeket
 • a hatás, hatalom és hatalom való visszaélés összefüggéseit - magjának kialakításához vezető a közösséget
 • a természetes vezetés törvényszerűségeit, ezen belül a közösségek vezetésének duális természetét
 • a közösségi facilitátor feladatát és a közösségben a legfontosabb módszereket

 

 Felismered:

 • hogy a közösség működése, a közösségben ható erők törvényszerűségek mentén zajlanak
 • a magasabb cél kidolgozásának jelentőségét egy közösség életében, ezen belül a spirituális cél jelentőségét
 • a második ember (béta) jelentőségét aközösség alkotás során
 • a körök tudatos kezelésének jelentőségét
 • a felelősség vállalás, a hatásgyakolás természetét,ezáltal legyen tudatosabb a saját felelősségvállalásában
 • az összefüggést a gondolkodás (szellem) és az élete értelmének,személyes céljainak megtalálása
 • a facilitált közösségi döntéshozás jelentőségét
 • a közösségi facilitátor szerepének jelentőségét
 • az önszerveződés és a vezetés közötti összefüggést

 

Képessé válsz:

 • megfogalmazni a személyes céljaidat, és ezen belül önmagadon túlmutató célokat is
 • kapcsolódni magadhoz és másokhoz minél személyesebb szinten
 • egyre mélyebb figyelem felé haladni, az értő figyelem (nyitott gondolkodás), az együtt érző figyelem (nyitott szív), a jövő áramra való figyelem (nyitott akarat)
 • különválasztani a tényeket a koncepcióktól - koncepciókat megfogalmazni az általa érzékelt valóság megértése érdekében
 • önreflexiót gyakorolni a közösségi szerepeidben - az önreflexióra támaszkodva asszertívan visszajelzéseket adni.

A képzés 2022 július 17-23 között kerül megvalósításra, Szerbiában. A helyszínről itt tudsz bővebben olvasni.